اشتراک جامع درمان ایکس

اشتراك هاي طلايي، نقره اي، برنزي (دراشتراک جامع) جهت دسترسي به همه تخصص ها مي باشد .

در صورت نياز مي توانيد اشتراک هر تخصص را بصورت جداگانه (با هزینه ای کمتر) در همین صفحه تهيه نماييد.

بعد از خرید دوره ، از صفحه اول سایت وارد تخصص مورد نظر شوید.

ویرایش کنید
اشتراک طلایی
789 هزار تومان

 2 سال  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک نقره ای
589 هزار تومان

1 سال دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک برنزی
389 هزار تومان
6 ماه  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی گوش ، حلق و بینی

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
78 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
100هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی مغزواعصاب (نورولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
48هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی چشم

اشتراک 1 ماهه – تخصص چشم
48هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص چشم
اشتراک 6 ماهه – تخصص چشم
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص چشم
ویرایش کنید

جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی گوارش و کبد

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوارش و کبد
68 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص گوارش و کبد
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوارش و کبد
90 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص گوارش و کبد
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی غدد و متابولیسم

اشتراک 1 ماهه- تخصص غدد و متابولیسم
48 هزار تومان
 1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص غدد و متابولیسم
اشتراک 6 ماهه – تخصص غدد و متابولیسم
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص غدد و متابولیسم
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی ریه

اشتراک 1 ماهه – تخصص ریه
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص ریه
اشتراک 6 ماهه – تخصص ریه
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص ریه
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی بیماری های کلیه (نفرولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی مفاصل و عضلات (روماتولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی خون و انکولوژی

اشتراک 1 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
38 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
اشتراک 6 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
60 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی قلب و عروق

اشتراک 1 ماهه – تخصص قلب و عروق
58 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص قلب و عروق
اشتراک 6 ماهه – تخصص قلب و عروق
78 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص قلب و عروق
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی اطفال

اشتراک 6 ماهه – تخصص اطفال
119 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
اشتراک 1 ماهه – تخصص اطفال
89 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی زنان و مامائی

اشتراک 1 ماهه – تخصص زنان و مامایی
68 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص زنان و مامایی
اشتراک 6 ماهه – تخصص زنان و مامایی
98 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص زنان و مامایی
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی پوست و مو

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی)

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی جراحی استخوان و مفاصل

error: محتوای محافظت شده است.