اشتراک جامع درمان ایکس

اشتراك هاي طلايي، نقره اي، برنزي (دراشتراک جامع) جهت دسترسي به همه تخصص ها مي باشد .

در صورت نياز مي توانيد اشتراک هر تخصص را بصورت جداگانه (با هزینه ای کمتر) در همین صفحه تهيه نماييد.

بعد از خرید دوره ، از صفحه اول سایت وارد تخصص مورد نظر شوید.

ویرایش محتوا
اشتراک طلایی
599 هزار تومان

 5 سال  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک نقره ای
449 هزار تومان

2 سال دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک برنزی
299 هزار تومان
6 ماه  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی گوش ، حلق و بینی

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
156هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
200 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی مغزواعصاب (نورولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی چشم

اشتراک 1 ماهه – تخصص چشم
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص چشم
اشتراک 6 ماهه – تخصص چشم
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص چشم
ویرایش محتوا

جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی گوارش و کبد

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوارش و کبد
136 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص گوارش و کبد
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوارش و کبد
180 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص گوارش و کبد
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی غدد و متابولیسم

اشتراک 1 ماهه- تخصص غدد و متابولیسم
96 هزار تومان
 1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص غدد و متابولیسم
اشتراک 6 ماهه – تخصص غدد و متابولیسم
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص غدد و متابولیسم
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی ریه

اشتراک 1 ماهه – تخصص ریه
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص ریه
اشتراک 6 ماهه – تخصص ریه
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص ریه
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی بیماری های کلیه (نفرولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی مفاصل و عضلات (روماتولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
96 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
160 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی خون و انکولوژی

اشتراک 1 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
76 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
اشتراک 6 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
120 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی قلب و عروق

اشتراک 1 ماهه – تخصص قلب و عروق
116 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص قلب و عروق
اشتراک 6 ماهه – تخصص قلب و عروق
156 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص قلب و عروق
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی اطفال

اشتراک 6 ماهه – تخصص اطفال
238 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
اشتراک 1 ماهه – تخصص اطفال
178 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی زنان و مامائی

اشتراک 1 ماهه – تخصص زنان و مامایی
136 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص زنان و مامایی
اشتراک 6 ماهه – تخصص زنان و مامایی
196 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص زنان و مامایی
ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی پوست و مو

ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی)

ویرایش محتوا

اشتراکها در دوره تخصصی جراحی استخوان و مفاصل

error: محتوای محافظت شده است.