اشتراک جامع درمان ایکس

اشتراك هاي طلايي، نقره اي، برنزي (دراشتراک جامع) جهت دسترسي به همه تخصص ها مي باشد .

در صورت نياز مي توانيد اشتراک هر تخصص را بصورت جداگانه (با هزینه ای کمتر) در همین صفحه تهيه نماييد.

ویرایش کنید
اشتراک طلایی
789 هزار تومان

 24 ماه  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک نقره ای
589 هزار تومان

 12ماه دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود

پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک

اشتراک برنزی
389 هزار تومان
6 ماه  دسترسی نامحدود به تمامی مطالب موجود پیش خرید و دسترسی به دوره های جدید طی زمان اشتراک
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی گوش ، حلق و بینی

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
78 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوش ، حلق و بینی
100هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی گوش ، حلق و بینی
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی مغزواعصاب (نورولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
48هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی چشم

اشتراک 1 ماهه – تخصص چشم
48هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص چشم
اشتراک 6 ماهه – تخصص چشم
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص چشم
ویرایش کنید

جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی گوارش و کبد

اشتراک 1 ماهه – تخصص گوارش و کبد
68 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص گوارش و کبد
اشتراک 6 ماهه – تخصص گوارش و کبد
90 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص گوارش و کبد
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی غدد و متابولیسم

اشتراک 1 ماهه- تخصص غدد و متابولیسم
48 هزار تومان
 1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص غدد و متابولیسم
اشتراک 6 ماهه – تخصص غدد و متابولیسم
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص غدد و متابولیسم
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی ریه

اشتراک 1 ماهه – تخصص ریه
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص ریه
اشتراک 6 ماهه – تخصص ریه
80هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص ریه
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی بیماری های کلیه (نفرولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی مفاصل و عضلات (روماتولوژی)

اشتراک 1 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
48 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
اشتراک 6 ماهه – تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
80 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی خون و انکولوژی

اشتراک 1 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
38 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
اشتراک 6 ماهه – تخصص خون و انکولوژی
60 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص خون و انکولوژی
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی قلب و عروق

اشتراک 1 ماهه – تخصص قلب و عروق
58 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش  تخصص قلب و عروق
اشتراک 6 ماهه – تخصص قلب و عروق
78 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصص قلب و عروق
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی اطفال

اشتراک 6 ماهه – تخصص اطفال
119 هزار تومان
6 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
اشتراک 1 ماهه – تخصص اطفال
89 هزار تومان
1 ماه دسترسی به آموزش تخصصی اطفال
ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی زنان و مامائی

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی پوست و مو

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی)

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی جراحی

ویرایش کنید

اشتراکها در دوره تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

ویرایش کنید
برای افزودن محتوا اینجا را کلیک کنید
error: محتوای محافظت شده است.